Inspectie

Elk jaar komt de GGD controleren hoe het kinderdagverblijf zich aan de regels houdt. 

Dit hebben ze ook gedaan voor de opening van kinderdagverblijf Buitenspelen.

Zie in dit inspectierapport wat het resultaat is. 

De GGD is op controle geweest nu kinderdagverblijf Buitenspelen open is.

Zie in dit inspectierapport kdv wat het resultaat is. 

De GGD vond sommige delen niet optimaal. Op dit moment wordt dit volledig veilig aangepast, in het nieuwe jaar zal dit volledig zijn.