Ik wil buitenspelen!

Dat snappen wij! Maar toch hebben we voor papa en mama kort opgesomd waarom.

Kinderdagverblijf Buitenspelen is een nieuw kinderdagverblijf in Berlicum aan de rand van natuurgebied de Wamberg. De kinderopvang is gevestigd in een verbouwde schuur aan de Hoefsevonder. Stap de voormalige koeienschuur binnen en je staat direct in ons kleinschalige gezellige kinderdagverblijf met uitzicht op de koeien en onze speeltuin (waar we natuurlijk het liefste zijn).

Waar staan wij voor?

Buitenspelen is een kleinschalig kinderdagverblijf met oog voor het individu. Het kind is een uniek persoon, met zijn eigen talenten en opvattingen. Er wordt gekeken naar het kind: 'Waar liggen zijn/haar behoeften? Wat wil het kind? Wat heeft het kind nodig?'. Dit is een uitdaging, die wij op een speelse en professionele manier willen onderzoeken. 

Veiligheid; 

Het bieden van veiligheid is van primair belang, omdat het bijdraagt aan het gevoel van welbevinden van de kinderen. Om de andere doelen te kunnen realiseren, is het bieden van een veilig klimaat een eerste vereiste. Immers, een kind dat zich niet veilig voelt, zal weinig interesse tonen in zijn omgeving, niet geconcentreerd kunnen spelen en niet ontspannen om kunnen gaan met andere kinderen. Door het bieden van een veilig klimaat op het kinderdagverblijf, kan het kind profiteren van de mogelijkheden die zijn omgeving hem bieden. 

Persoonlijke competenties;

Naarmate een kind ouder wordt, gaan contacten met andere kinderen een steeds belangrijkere rol spelen. Leeftijdsgenootjes die zich in dezelfde ontwikkeling bevinden en dezelfde sociale ontwikkelingsfase doormaken, sluiten goed aan bij de behoefte aan sociaal contact van het kind. Kinderen gaan vriendjes maken. Er wordt gestreeft naar een stabiele groepssituatie.

 

"Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding"

- Kinderdagverblijf Buitenspelen

 

Sociale competenties;

Hoewel de competentie 'het omgaan met anderen' in principe ook een 'persoonlijke'competentie is die wordt verworven door individuele kinderen, is het bevorderen van de sociale competentie toch afzonderlijk in in de pedagogische doelstelling ondergebracht. De reden daarvoor is, dat kinderen in kinderdagverblijven al op veel jongere leeftijd dan in de meeste gezinnen opgroeien, te midden van leeftijdgenoten. Dit biedt extra mogelijkheden om vaardigheden te verwerven in het omgaan met en het aangaan van relaties met andere kinderen. Het begrip sociale competentie verwijst naar een heel scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals het zich in een andere kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, delen, respecteren, samenwerken, helpen en conflicten oplossen.

Socialisatie van het kind; aanbieden regels, normen en waarden;

Normen en waarden. Grote woorden, waarbij het meestal gewoon gaat om wat we met elkaar heel vanzelfsprekend vinden. Iemand begroeten als je binnen komt bijvoorbeeld, of elkaar geen pijn doen, niet jokken en iets vriendelijk vragen.
 

Wil je eens komen kijken of wil je wat meer informatie? Laat even een berichtje achter en we nemen zo snel mogelijk even contact op.