Beleidsplan

Bij Buitenspelen wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van elk kind, van baby tot kleuter. Samen met ouders wordt ervoor gezorgd dat kinderen een goede basis leggen voor hun toekomst en deelname aan deze maatschappij. 

Persoonlijke aandacht, rust, plezier en stabiliteit zijn bij Buitenspelen erg belangrijk. De pedagogisch medewerkers kijken naar wat kind nodig heeft, leuk vindt en spelen hierop in. 

Het bieden van emotionele veiligheid, kinderen uitdagen in hun persoonlijke ontwikkeling, kinderen begeleiden in hun sociale ontwikkeling en kinderen laten kennismaken met de normen en waarden van onze samenleving zijn de 4 pedagogische doelen die centraal staan.

Er wordt emotionele veiligheid geboden door de pedagogisch medewerkers. Er is veel interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen of kinderen en kinderen. Er is een vertrouwde groep en kinderen krijgen de tijd om te wennen bij Kinderdagverblijf Buitenspelen. 

De kinderen worden uitgedaagd om te leren. Ze krijgen de ruimte om ervarend te leren. De zintuigen worden op verschillende manieren geprikkeld. Ze worden uitegedaagd om te bewegen (bewegen veel binnen en buiten). De kinderen worden uitgedaagd om hun woordenschat uit te breiden, ze leren voorwerpen/gebeurtenissen te ordenen. 

Ze worden begeleid in hun sociale ontwikkeling door middel van ervaringen die ze op gaan doen met hun leeftijdsgenootjes en ze mogen aangeven wat zij graag willen.

Als laatste pedagogisch doel wordt er kennis gemaakt met de normen en waarden in deze samenleving. Hierin wordt door pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld gegeven. Kinderen kunnen beloond worden. Ze leren elkaars achtergronden kennen. 

Beleidsplan