Klachtenregeling

Kinderdagverblijf Buitenspelen is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Dit is onafhankelijke commissie waar u gebruik van kunt maken als u of uw kind nadeel ondervindt door de werkwijze van Kinderdagverblijf Buitenspelen, of door gedragingen van de medewerksters. 

Uiteraard mag u ook uw vragen en/of klachten bij de directie en/of oudercommissie van het kinderdagverblijf neerleggen.

Voor meer informatie over de Geschillencommissie kunt u kijken op deze website.