Oudercommissie

Kinderdagverblijf Buitenspelen heeft een oudercommissie nodig.

De Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang verplicht kinderopvangondernemers om voor zijn/haar kindercentrum een oudercommissie in te stellen. 

Deze wet geeft ouders, via de oudercommissie, gevraagd en ongevraagd adviesrecht over allerlei onderwerpen betreffende kinderopvang. 

De oudercommissie doet hun best om u, als ouder, te vertegenwoordigen. Zij denken mee met Buitenspelen over onder andere kwaliteit, personeelsbeleid en groepsindeling. Zij worden gevraagd te adviseren als Buitenspelen zaken wil veranderen die op u of uw kinderen van invloed kunnen zijn. 

Kinderdagverblijf Buitenspelen is op zoek naar ouders die actief betrokken willen worden bij de oudercommissie.

Heeft u interesse? 

Neem contact op