Doelgroep

Baby

Een baby maakt in zijn eerste levensjaar een enorme ontwikkeling door. Een warme en liefdevolle verzorging vormt hierbij de basis. Onze zorg voor de baby gaat samen met een grote hoeveelheid liefde, betrokkenheid en warmte. Wij genieten van elk kind en geven individuele aandacht, of wij de baby nu voeden, verschonen, samen spelen zijn of in bed leggen. Elke baby volgt zijn eigen ritme. In goed overleg met de ouders zetten wij het ritme, zoals dat thuis gebruikelijk is, voort. Tijden van slapen en voedingen worden door besproken en vastgelegd in een schema. Wijzigingen worden door de ouders mondeling doorgegeven én in de ouderapp gezet. Omdat een baby niet altijd zijn schema volgt, spelen wij ook in op zijn zorgvraag. Is hij/zij eerder moe dan houden wij hier rekening mee. De beleving van de baby is vooral lichamelijk. Hij voelt, ruikt en proeft alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Het prikkelen van de zintuigen stimuleert het kindje om zich te gaan voortbewegen. Omrollen, oprichten en kruipen gaat steeds beter. De leidster stimuleert de baby met het maken van geluidjes, het voorlezen van boekjes, het rollen van een bal en het zingen van liedjes. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze meer op elkaar reageren met geluiden; twee baby’s in een kinderstoel kunnen de grootste lol met elkaar hebben. Buitenspelen is een veilige plek waar de jonge kinderen zich zonder gevaar kunnen voortbewegen en ontwikkelen. Bij Buitenspelen proeven ze hun hapjes, ruiken ze de natuur, horen ze de koeien, door middel van het voelen maken ze kennis met verschillende materialen en structuren, zoals gras, water, stenen en zien ze het Buitenspelen.

Dreumes

Een dreumes gaat actiever om met zijn omgeving dan een baby en ontdekt dat hij hierop invloed kan uitoefenen. Omdat de dreumes nog geen besef heeft van gevaar, heeft hij bij deze ontdekkingstocht bescherming nodig. De dreumes ziet absoluut geen gevaar in het beklimmen van tafels, en zal moeten leren dat dit gevaarlijk is. Of het bijten van andere kinderen. Bijten mag en kan niet. Door het consequent handelen van de leidster, kunnen de kinderen op een veilige manier hun omgeving verkennen. Binnen Buitenspelen bieden wij deze uitdaging en veiligheid. De dreumes kan op de fiets het Buitenspelen ontdekken, maar ook te voet. De dreumes ziet en ervaart bij Buitenspelen verschillende materialen en structuren (zoals gras, stenen en water).Ook kan de dreumes helpen in het moestuintje en leert hij/zij waar het groente en fruit vandaan komt. Het kind wordt veilig op weg geholpen in het contact met andere kinderen. Een dreumes vindt een baby heel leuk en samengaan we dan de baby een kus geven. De leidster blijft consequent en stimuleert de dreumes om alles zachtjes te doen. Bijvoorbeeld heel zachtjes een knuffel geven. Dit leidt tot de opbouw van het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Spel wordt door de leidster in goede banen geleidt. De dreumes leert op een speelse manier wat er wel en niet mag. Ook de taalontwikkeling komt op gang; kinderen zeggen woorden na een leren deze zelf weer gebruiken. Met het lezen en bekijken van boekjes en stimuleren wij de kinderen in deze ontwikkeling. De dreumes kan zich steeds beter voortbewegen en ontdekt het plezier van bewegen. Met dans en muziek spelen wij hierop in; de dreumesen vinden het prachtig om te dansen. De kinderen eten gezamenlijk aan tafel. Iedereen heeft zijn eigen bordje en beker. Iedereen wacht op elkaar aan het begin van de maaltijd en aan het eind ervan. Bij de dreumesen wordt er vaak al een begin gemaakt met de zindelijkheidstraining. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Peuter

Nieuwsgierigheid drijft de peuter in zijn ontdekking van de wereld. Van alles wat hij op zijn weg tegenkomt, wil hij weten wat het is en er het liefste even mee spelen. Wat de peuter ziet van de leidster of van andere kinderen wil hij imiteren. De peuter is op deze ontdekkingstocht gericht. Er is op verschillende plekken van alles te zien en te beleven. Zo zijn er een serviesje en fornuisje, poppen, tasjes; allerlei knutselmateriaal, auto’s, buitenmateriaal enzovoort. Het is de rol van de leidster de peuter op weg te helpen bij het ontdekken. Bij Buitenspelen gaan we samen buiten in het moestuintje kijken wat daar allemaal groeit en wat er gedaan moet worden voor het groeien. Geregeld zullen wij naar het bospad gaan, daar kunnen wij picknicken en leren over de natuur. De kinderen kunnen op hun eigen manier een spel ontwikkeling en hier een vrije keuze in maken. De taalontwikkeling komt in een stroomversnelling. De leidster stimuleert de ontwikkeling door het zingen van liedjes en het zeggen en uitbeelden van versjes. Ook wordt de peuter al een beetje voorbereid op de overgang naar de kleuterschool. De kinderen van de groep eten en drinken gezamenlijk. Zij kunnen op deze manier langzaam wennen aan elkaar.